Ljubenske potice (Cvetno nedeljske butare)

Kulturna dediščina
3333 Ljubno ob Savinji