JAVNA PREDSTAVITEV DELNI NAČRT ZIR OB POJAVU EPIDEMIJE OZIROMA PANDEMIJE NALEZLJIVE BOLEZNI PRI LJUDEH V OBČINI LJUBNO

16.09.2020 Branka V. (Občinska uprava) 53