Prostovoljno gasilsko društvo Radmirje

Naslov: Radmirje 35, Ljubno ob Savinji
Telefon: (03)  5841 327, Email: pgdradmirje@gmail.com
Predsednik: g. Damijan Nerat, Telefon: 041 / 783 568, Email: damijannerat@gmail.com
 

Katastrofalni požar, ki je uničil skoraj celotno jedro vasi, je Jožeta Terčak, šolskega upravitelja pri Ksaveriju privedel do tega, da je že davnega leta 1898 dal pobudo, da se v Radmirju ustanovi »požarna brambaksaverijanska«. Postal je tudi prvi predsednik in skupaj s svojimi somišljeniki pričel zbirati prostovoljne prispevke za gradnjo gasilskega doma. Le leto zatem je bil dom zgrajen in kupljena prva ročna brizgalna. V društvo se je vključevalo vse več krajanov. Požar, katerega je leta 1906 po nesreči zanetil štiri letnik in je pogorel spodnji del vasi, je narekoval potrebo, da se društvo opremi z vozom za prevoz gasilcev. Tega je društvo kupilo že naslednje leto. Še v istem letu je bila razvita prva društvena zastava, katero pa je okupator v vojni uničil. Leta 1934 so kupili prvo motorno brizgalno, katera je še danes v pogonu, dve leti kasneje pa še voz zanjo in za prevoz opreme.

V času do druge svetovne vojne, ki je prostovoljce odnesla na ta ali oni del, kjer so mnogi preminuli, so radmirski gasilci sodelovali pri več kot 50 požarih. Društvo je že prvo povojno leto imelo gasilski avtomobil, katerega pa jim je pozneje odvzel Prometni odsek okrožja Celja in ga dal na Lesno zadrugo v Gornji grad. Seveda si je odbor društva prizadeval dobiti drug avtomobil, vendar pri tem ni uspel.  Društvo je doseglo prvi največji vzpon leta 1953. Tega leta so gasilci s pomočjo krajanov, šolske mladine in krajevnih obrtnikov v treh mesecih samoiniciativno zgradili nov gasilski dom. Žal gasilski dom ni bil nikoli dograjen, zato so ga prodali.

Leta 1966 pa so zgradili nov, današnji gasilski dom. Kasneje so nabavili še motorno brizgalno Rosenbauer in leta 1969 še gasilsko vozilo IMV. 1976, pa je bilo za društvo zelo slovesno, saj so namreč namenu predali gasilsko cisterno, prvo v zgornji savinjski dolini. Dvorano, katera je bila dotlej v lasti države, so gasilci prejeli v trajno last, leta 1982. Dolga leta so jo obnavljali, dograjevali in vzdrževali, da je takšna, kote danes je. 1992 leta je bil star gasilski kombi IMV zamenjan z novim, znamke Citröen. Ob svoji 100-letnici pa je bila zamenjana še stara cisterna Tam, z novim vozilom Renault, leta 2005 pa še kombi za prevoz moštva.

Danes društvo šteje kar 300 članov. Od tega 34 pionirjev, 35 mladincev, 50 pripravnikov, 70 operativcev, 40 gasilcev v rezervi, 47 veteranov in 24 gasilcev-prostovoljcev. Veliko nastopajo na tekmovanjih, organizirajo razne prireditve in so nasploh najbolj dejavno društvo v kraju. Še posebej so ponosni na tekmovanje s staro gasilsko tehniko, katero že enajst let zapored organizirajo v spomin na svojega dolgoletnega člana in nekoč predsednika, Franca Terbovšek-Boškota. Seveda pa vsako leto prirejajo tudi gasilsko veselico, kjer tradicionalno njihove članice pripravijo najboljši »rajzlc« daleč naokoli. Glede na število mladih in na njihovo zagnanost, se društvu ni potrebno bati za obstoj.

Poveljnik: Janez Vratanar, tel: 041/533-194
E-mail: pgdradmirje@gmail.com
Spletna stran: http://www.pgdradmirje.si/EU Copyright | Druzbenedejavnosti