Prva

OBČINA

Občina Ljubno se nahaja v Zgornjesavinjski dolini. Meji na občine Črna na Koroškem, Šoštanj, Mozirje, Rečica ob Savinji, Gornji Grad in Luče. Občina Ljubno je nastala leta 1994 z razdelitvijo občine Mozirje na manjše občine.

V občini živi okoli 2.650 prebivalcev, ki so naseljeni v devetih naseljih: Ljubno ob Savinji, Radmirje, Okonina, Juvanje, Meliše, Savina, Ter, Primož pri Ljubnem in Planina. Gre za manjšo občino, ki je zelo uspešna tako na gospodarskem kot tudi kmetijskem področju. Veliko je kmetij, ki se ukvarjajo s kmetijstvom, predvsem živinorejo. V občini je nekaj zelo uspešnih podjetij, ki nudijo zaposlitev tako občanom Občine Ljubno, kot tudi drugim. Največji zaposlovalci so KLS d.o.o., Podkrižnik d.o.o., Rihter d.o.o., Davidov Hram d.o.o. in ostali.

V zadnjem obdobju je v porastu turistična panoga, saj v občini deluje Hotel, Hostel, nekaj gostišč z odlično kulinariko in turistične kmetije, ki nudijo bivanje v naravnem okolju in domačo kulinariko.


DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Občani so se vedno zavedali, da le dobri odnosi pripomorejo k boljšemu življenju in bivanju v skupnosti. Povezovanje skozi društva pomeni iskanje skupnega cilja in zadovoljevanje skupnih potreb vseh prebivalcev lokalne skupnosti.

Občina Ljubno se lahko pohvali z zelo pestrim in raznolikim družbenim življenjem, saj je v občini aktivnih preko 30 različnih društev. Vsa društva opravljajo svoje poslanstvo in skrbijo za rast posameznikov in družbe. Veliko društev se ukvarja z mladino, kar daje pomembno dodatno dodano vrednost za majhno lokalno skupnost kot je Občina Ljubno.


TURIZEM

Turizem, kot ena glavnih svetovnih gospodarskih panog, je v veliki meri prisotna tudi na območju Občine Ljubno. Turizem se je na tem območju počasi razvijal, bila so obdobja rasti in padcev. Pred  letom 1990 je območje Zgornjesavinjske doline, predvsem zgornjega dela, obiskovalo veliko turistov iz bivših jugoslovanskih republik. Po osamosvojitvi je dejavnost malce upadla in se počasi prebujala skozi obdobje.

Danes je turizem zelo pomemben za območje Zgornjesavinjske doline. Turistični ponudniki, ki so se specializirali za določene produkte, privabljajo goste iz Slovenije, Evrope in iz drugih kontinentov. Prečudovita narava, s ponudbo posebnih kulinaričnih specialitet, vabi na oddih in odklop od realnega, vedno bolj drvečega tempa. V Zgornjesavinjski dolini je ogromno možnosti tako za počitek kot tudi za aktivne počitnice pri turističnih ponudnikih.EU Copyright | Front