KMN LJUBNO

Naslov: Cesta v Rastke 17
Predsednik: Roman Podlesnik,  Telefon: 031-494-182


 

Z ustanovitvijo HO-RUK lige leta 1993 je postal mali nogomet čedalje bolj priljubljen tudi na Ljubnem ob Savinji. Dve leti pozneje je bilo ustanovljeno društvo malega nogometa KMN Ljubno.
Namen društva je bila organizacija HO-RUK lige v malem nogometu, hkrati pa tekmovanje v medobčinski ligi. Sodelovanje je trajalo dve leti, nato pa smo zaradi finančnih razlogov izstopili iz 3. slovenske lige.
Delovanje društva se je nadaljevalo z domačo ljubensko ligo in traja se danes. V tem času je v naši ligi sodelovalo več ekip iz Ljubnega, že skoraj od samega začetka pa pri nas gostujejo tudi ekipe iz Strug, Luč in Solčave.
Prvo leto je bila prvak ekipa Zalugn'ca, zatem Foršt, kasneje pa še nekatere druge ekipe.
Vsako leto v okviru Flosarskega bala organiziramo tudi  turnir v malem nogometu za pokal Flosarja. Na tem turnirju v večini tekmujejo ekipe iz zgornje savinjske doline, občasno pa sodelujejo tudi nekateri člani slovenske reprezentance v malem nogometu.

 EU Copyright | Druzbenedejavnosti