Ginekološka ambulanta

Naslov: Foršt 28, Ljubno ob Savinji
Zdravnik: Edita Arh dr. med., Telefon: 03 / 838 12 60
Sestra: Marjanca Leskovšek
 

Ordinacijski čas:
- Ponedeljek: od 12.30 do 19.00 h
- Torek in petek: od 7.30 do 14.00 h
- Sreda in Četrtek: od 8 do 13.00 h (sestra)

Zasebna ginekološka ambulanta dr. Edite Arh (s koncesijo) se nahaja v neposredni bližini zdravstvenega doma na Ljubnem.
Zagotavlja preventivno in kurativno zdravstveno varstvo žensk na primarnem nivoju. Skrbi za vse starostne skupine žensk s posebnim poudarkom na potrebah posebej ogroženih skupin (nosečnice, mladostnice in pomenopavzalne ženske).
Prav tako tesno sodeluje z ginekološko porodniškim oddelkom v Celju. Svoje storitve nudi tudi samoplačnicam izven pogodbeno določenega ordinacijskega časa po dogovoru.
Čakalna doba za prvi nenujni pregled po pogodbi z ZZZS do 30 dni.
 EU Copyright | Druzbenedejavnosti