Društvo upokojencev

Naslov: Cesta v Rastke 12 Ljubno ob Savinji
Predsednik: Jože Vodušek
E-mail: du.ljubno@gmail.com
 

Najdejavnejši ljubenski upokojenci pred Parlamentom v Ljubljani 2010

V Društvu upokojencev Ljubno ob Savinji je včlanjenih 461 upokojencev stanujočih v Občini Ljubno in izven nje. Član društva je lahko vsak upokojenec in njegov zakonec, čeprav ni upokojenec, ki plačuje članarino. Članstvo je prostovoljno. Društvo vodijo 11 članski upravni, 3 članski nadzorni odbor in 3 članska disciplinska komisija. Dohodki društva so članarina in dobrodelni prispevki.

Društvo upokojencev deluje po pravilih društva ter po usmeritvah, ki jih sprejemamo na občnih zborih. Vse delo in aktivnosti vedno usklajujemo na sejah upravnega in nadzornega odbora. Delovanje društva je standardno in se z leti skorajda ne spreminja Skrbi predvsem za razvedrilo, rekreacijo in socialno pomoč svojega članstva.

Na območju bivše Občine Mozirje ohranjamo stike na koordinacijskih sejah predsednikov upokojenskih društev. Včlanjeni smo tudi v Pokrajinsko zvezo društev upokojencev Celje ter v Zvezo društev upokojencev Slovenije. Sodelujemo z Občino Ljubno, Osnovno šolo Ljubno, delovnimi organizacijami, društvi in drugimi dejavniki v kraju.

Srečanje upokojencev pri Ribiškem domu 2009

Vsako leto organiziramo vsaj dva izleta, uddeležimo se srečanja upokojencev Slovenije in pripravimo med člani najbolj priljubljeno tradicionalno srečanje upokojencev Občine Ljubno pri Ribiškemu domu na Ljubnem.

Udeležujemo se planinskih pohodov. Skupno z občino pripravimo srečanja občanov Ljubnega starih nad 70 let. Obiskujemo ostarele člane in druge občane na njihovih domovih in v domovih za ostarele.

V naše članstvo vabimo vse, ki jih naše aktivnosti zanimajo pa tudi tiste, ki imajo ideje za drugačne dejavnosti in voljo za njihovo organizacijo in izvedbo.EU Copyright | Druzbenedejavnosti