ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O UREDITVENEM NAČRTU LJUBNO OB SAVINJI

9. 11. 2022 Helena L. (Občinska uprava) 307