Sklep o izvedbi javne razprave o predlogu proračuna Občine Ljubno za leto 2017

Sklep

 EU Copyright | Zgodba