Ulični zbiralniki za E-odpadke inn odpadne baterije

Gre za ulične zbiralnike, ki so namenjeni oddaji manjših e-odpadkov in odpadnih baterij. Lokacije in več o uličnih zbiralnikih najdete tudi na http://e-odpadki.zeos.si/aktivnosti/ulicni-zbiralniki.html

Več...

 EU Copyright | Zgodba