Zeleno-sivi ulični zbiralniki za odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO) in baterije

V mesecu maju smo uspešno skupaj z ZEOS d.o.o. postavili 36 zbiralnikov za OEEO v Šaleški in Zgornjo Savinjski dolini.
Kaj sodi v ta zabojnik, si poglejte v priloženem letaku. Letak bo v mesecu oktobru tudi v vašem poštnem nabiralniku.

Večjo OEEO (hladilnike, monitorje, pralne stroje, televizorje…) pripeljete v zbirna centra Velenje 1 (ob Škalskem jezeru) in Podhom (ob bivšem odlagališču) Gornji Grad.

Nepravilno odlaganje OEEO povzroči onesnaženja okolja z nevarnimi snovmi, ki škodujejo okolju, ljudem in živalim. Hvala, ker skrbite za pravilno ločevanje odpadkov.  

Letak

 

 EU Copyright | Zgodba