Dogodki

Pobude za gozdnogospodarski načrt Ljubno

V letošnjem letu se bodo delala terenska dela za obnovo gozdnogospodarskega načrta Ljubno. Od 1.3. do 31.5.2016 se zbirajo pobude in predlogi.

Pobude

 

StraniEU Copyright