Dogodki

Nova streha na mrliški vežici v Radmirju

Občina Ljubno upravlja z dvema pokopališčema – na Ljubnem in v Radmirju. Za vsako od pokopališč je s strani občinskega sveta imenovana tudi posebna skupina – pokopališka uprava, ki komunicira z občinsko upravo in skrbi, da sta pokopališči ustrezno urejeni.

StraniEU Copyright