Sklepi

Sklep  o javni razgrnitvi in javni obravnavi
(Uradni list RS, št. 33/07)

Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2017
(Uradni list RS, št. 86/2016 z dne 29. 12. 2016)

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljubno
(Uradni list RS, št. 77/2016 z dne 2. 12. 2016)

Sklep o izvedbi javne razprave o predlogu proračuna Občine Ljubno za leto 2017

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu IPC Loke (LN IPC Loke)Uradni list RS, št. 
(106/2015 z dne 30. 12. 2015)

Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2016
(Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015)

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev LN IPC Loke

Sklep o obravnavi stališč do pripomb z javne razgrnitve in javne obravnave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljubno (PUP celota Občine Ljubno).
(Uradni list RS, št. 109/2013 z dne 23. 12. 2013)

Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljubno
Uradni list RS, št. 96/2013 z dne 22. 11. 2013

Sklep o ocenjevanju škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2013

Sklep o dopustni manjši širitvi območja stavbnih zemljišč na parc. št. 874/3, k.o. Ter
Uradni list RS, št. 37/2013 z dne 29. 4. 2013

Sklep o dopustni manjši širitvi območja stavbnih zemljišč na parc. št. 889 – del, 878/1 – del, 878/2 – del, k.o. Ter
Uradni list RS, št. 37/2013 z dne 29. 4. 2013

Sklep o dopustni manjši širitvi območja stavbnih zemljišč na parc. št. 761/1 – del, 761/3 – del, 762/6 – del, k.o. Savina
Uradni list RS, št. 37/2013 z dne 29. 4. 2013

Sklep o dopustni manjši širitvi območja stavbnih zemljišč na parc. št. 756/9 in 756/11, k.o. Ter
Uradni list RS, št. 37/2013 z dne 29. 4. 2013

Sklep o dopustni manjši širitvi območja stavbnih zemljišč na parc. št. 448/3 – del, 450/2 – del in 450/3, k.o. Ter
Uradni list RS, št. 37/2013 z dne 29. 4. 2013

Sklep o dopustni manjši širitvi območja stavbnih zemljišč na parc. št. 566/2 in 566/4, obe k.o. Šentjanž
Uradni list RS, št. 37/2013 z dne 29. 4. 2013

Sklep o dopustni manjši širitvi območja stavbnih zemljišč na parc. št. 745/8 – del k.o. Homec
Uradni list RS, št. 37/2013 z dne 29. 4. 2013

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu IPC Loke
Uradni list RS, št. 37/2013 z dne 29. 4. 2013

Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2013
(Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013)

Sklep o izvzemu zemljišča iz statusa grajenega javnega dobra
(Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013)EU Copyright | Obcina