Občinski svet 2014-2018

 

 • SLAVKO FLUDERNIK

 • PAUL OREŠNIK

 • RAJKO PINTAR

 • ANKA RAKUN

 • ANA KLADNIK

 • ROK PRUŠNIK

 • JOŽE OREŠNIK

 • JOŽE HUDEJ

 • PRIMOŽ VODUŠEK

 • LEOPOLD BRGLEZ

 • ANTON ŠPEH

 

Občinski svet 2010-2014

 

 EU Copyright | Obcina