Pravilniki

Pravilnik o uporabi in vzdrževanju službenega vozila volkswagen transporter kombi

Pravilnik o načinu in pogojih vzdrževanja plovbnega območja in upravljanja vstopno izstopnih mest na reki Savinji v Občini Ljubno
(Uradni list RS, št. 77/2015 z dne 12. 10. 2015)

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Ljubno za programsko obdobje 2015-2020
(Uradni list RS, št. 40/2015 z dne 8. 6. 2015)

Pravilnik o Spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Ljubno.
(Uradni list RS, št. 109/2013 z dne 23. 12. 2013)

Pravilnik o oddaji javnih naročil, za katera ni potrebno objaviti javnega razpisa

Pravilnik o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Ljubno
(Uradni list RS, št. 27/2013)

Pravilnik o sofinanciranju humanitarnih in invalidskih organizacij iz proračuna Občine Ljubno
(Uradni list RS, št. 27/2013)

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Ljubno 
(Uradni list RS, št. 27/2013)EU Copyright | Obcina