Odloki

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ljubno za leto 2016
(Uradni list RS. št. 14 z dne  24.3.2017)

Odlok o proračunu Občine Ljubno za leto 2017
(Uradni list RS, št. 86/2016 z dne 29. 12. 2016)

Obvezna razlaga določil tretjega odstavka 6. člena Odloka o lokacijskem načrtu IPC Loke
(Uradni list RS, št. 52/2016 z dne 29. 7. 2016)

Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Ljubno
(Uradni list RS, št. 52/2016 z dne 29. 7. 2016)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ljubno
(Uradni list RS, št. 52/2016 z dne 29. 7. 2016)

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ljubno za leto 2015
(Ur. l. RS, št. 23/2016, stran 3181)

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2016 
(Ur. l. RS, št. 23/2016, stran 3181)

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2015
(Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015)

Odlok o proračunu Občine Ljubno za leto 2016
(Uradni list RS, št. 105/2015 z dne 30. 12. 2015)

Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka IPC Loke

Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Savinji v Občini Ljubno
(Uradni list RS, št. 77/2015 z dne 12. 10. 2015)

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2015
(Uradni list RS, št. 75/2015 z dne 8. 10. 2015)

Odlok o proračunu Občine Ljubno za leto 2015
(Uradni list RS, št. 6/2015 z dne 30. 1. 2015)

Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Ljubno
(Uradni list RS, št. 34/2014 z dne 12. 5. 2014)

Odlok o proračunu Občine Ljubno za leto 2014
(Uradni list RS, št. 109/2013 z dne 23. 12. 2013)

Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Ljubno
(Uradni list RS, št. 92/2013 z dne 8. 11. 2013)

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2013.
(Uradni list RS, št. 90/2013 z dne 30. 10. 2013)

Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo v Občini Ljubno.
(Uradni list RS, št. 70/2013 z dne 29. 8. 2013)

Odlok o dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ljubno.
(Uradni list RS, št. 70/2013 z dne 29. 8. 2013)

Odlok o turistični taksi v Občini LjubnoEU Copyright | Obcina