Aktualni razpisi

2017


Razpis za študentsko delo v Turistično informacijskem centru (TIC) Ljubno

Javni razpis

 


Javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Ljubno za leto 2017

Javni razpis

 


Javni razpis za sofinanciranje drugih interesnih skupin ter njihovih programov v letu 2017

Javni razpis
Razpisna dokumentacija (PDF in WORD)

 


Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih in invalidskih organizacij ter njihovih programov in projektov v letu 2017

 


Javni razpis za sofinanciranje obnove kulturnih in tehničnih spomenikov v Občini Ljubno v letu 2017 - RAZPIS ZAPRT

 


Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Ljubno za leto 2017

 


Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev na področju turizma v Občini Ljubno v letu 2017 - RAZPIS ZAPRT

 


Javni razpis za izbor programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2017 sofinancirala Občina Ljubno - RAZPIS ZAPRT

 


Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Ljubno v letu 2017 - RAZPIS ZAPRT

 


Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta – direktor občinske uprave - NATEČAJ ZAPRT

 


Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Ljubno za leto 2017 - RAZPIS ZAPRT

 


 EU Copyright | Obcina