Predstavitev občinske uprave

Naslov: Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji,
Telefon: 03 / 839 17 70, Fax: 03 / 584 14 15
E-mail: obcina@ljubno.si

DELOVNI ČAS:
Pon: od 7 - 15 ure
Tor: od 7 - 15 ure
Sreda: od 7 - 17 ure
Čet: od 7 - 15 ure
Pet: od 7 - 13 ure

Občina ima občinsko upravo kot občinski organ, ki v skladu z zakonom, statutom in splošnimi akti občine izvaja upravne naloge iz občinske pristojnosti, odloča o upravnih stvareh na prvi stopnji, opravlja inšpekcijske naloge in naloge občinskega redarstva, oziroma drugih služb nadzora ter strokovna, organizacijska in administrativna opravila za občinske organe.
Organe občinske uprave ustanovi občinski svet z odlokom, s katerim določi tudi njihovo notranjo organizacijo in delovno področje. Občinsko upravo lahko sestavljajo notranje organizacijske enote in organi občinske uprave.

 

Seznam zaposlenih v Občinski upravi:

FRANJO NARALOČNIK
župan
tel.: 03/839-17-82
fax.:03/584-14-15
e-mail:obcina@ljubno.si
e-mail:franjo.naralocnik@ljubno.si

 

RADENKO TEŠANOVIĆ
v.d. direktorja občinske uprave
tel.: 03/839-17-72
fax.:03/584-14-15
e-mail:obcina@ljubno.si
e-mail:radenko.tesanovic@ljubno.si

 

HELENA LIPOVD
poslovni sekretar
tel.: 03/839-17-70
fax.:03/584-14-15
e-mail:obcina@ljubno.si
e-mail:helena.lipovd@ljubno.si

 

BRANKA VOLER
svetovalec
tel.: 03/839-17-84
fax.:03/584-14-15
e-mail:obcina@ljubno.si
e-mail:branka.voler@ljubno.si

 

MARIJA POTOČNIK
finančnik
tel.: 03/839-17-73
fax.:03/584-14-15
e-mail:obcina@ljubno.si
e-mail:marija.potocnik@ljubno.si

 

JANJA KOSMAČ
finančnik
tel.: 03/839-17-73
fax.:03/584-14-15
e-mail:obcina@ljubno.si

 

ALBINA HABERMAN
občinski urbanist
tel.: 03/839-17-83
fax.:03/584-14-15
e-mail:obcina@ljubno.si
e-mail:albina.haberman@velenje.si

ZDRAVKO PODKRIŽNIK
vzdrževalec
tel.: 03/839-17-70
fax.:03/584-14-15
e-mail:obcina@ljubno.siEU Copyright | Obcina