Osnovni podatki

OSNOVNI PODATKI OBČINE Ljubno

Število prebivalcev: 2.650
Nadmorska višina : 420m

Površina Občine: 7911,11ha.
Od tega je kmetijskega zemljišča 1560 ha ali 19/7% celotnega območja občine, gozdnih površin 6057,3 ha ali 76/6% celotnega območja občine, zazidljivih površin in območja neplodnih površin 240,4ha ali 3/% celotnega območja občine.

 

 EU Copyright | Obcina