Članstvo v odborih in komisijah 2014-2018

Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe:

 • Anton Špeh, predsednik,
 • Slavko Fludernik,
 • Jože Orešnik,
 • Stanko Rihter,
 • Jože Hudej,
 • Leopold Brglez,
 • Primož Vodušek.

Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti:

 • Anka Rakun, predsednica,
 • Ana Kladnik,
 • Rajko Pintar,
 • Rok Prušnik.

Statutarno pravna komisija:

 • Ana Kladnik, predsednica,
 • Danica Vezočnik Krajnc,
 • Paul Orešnik.

Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami:

 • Anka Rakun, predsednica,
 • Slavko Fludernik,
 • Primož Vodušek,
 • Jože Orešnik,
 • Rajko Pintar.

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu:

 • Primož Vodušek, predsednik,
 • Leopold Brglez,
 • Rok Prušnik,
 • Jože Orešnik,
 • Marija Ermenc.

Pokopališka uprava za pokopališče Ljubno:

 • Anka Rakun, predsednica,
 • Jože Hudej,
 • Marta Podmeninšek,
 • Stanislav Kolar.

Pokopališka uprava za pokopališče Radmirje:

 • Damijan Nerat, predsednik,
 • Leopold Brglez,
 • Nataša Prislan,
 • Stanislav Kolar.

Odbor za razpolaganje s sredstvi požarne takse:

 • Paul Orešnik, predsednik,
 • Marjan Jarnovič,
 • Oskar Slatinšek,
 • Janez Vratanar,
 • Gregor Križnik,
 • Aleš Nerat.

Komisija za iskanje virov in oskrbe s pitno vodo:

 • Jože Orešnik, predsednik,
 • Slavko Fludernik,
 • Paul Orešnik,
 • Leopold Brglez,
 • Rajko Pintar.

Komisija za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah:

 • Primož Vodušek, predsednik
 • Sonja Moličnik Oblak,
 • Aleš Bolko,
 • Damjan Jevšnik.

V Svet Zavoda Savinja se predlagajo:

 • Anton Špeh,
 • Jože Hudej,
 • Anka Rakun.

V Svet zavoda Osnovna šola Ljubno ob Savinji se predlagajo:

 • Primož Vodušek,
 • Paul Orešnik,
 • Leopold Brglez.

Štab Civilne zaščite:

 • Bogomir Terbovšek, poveljnik
 • Božidar Križnik,
 • Anton Ugovšek,
 • Marko Petkovič,
 • Marjan Jarnovič,
 • Blaž Presečnik.

Komisija za pospeševanje in razvoj kmetijstva:

 • Jože Orešnik, predsednik,
 • Jože Hudej,
 • Anton Špeh,
 • Sonja Moličnik Oblak.

Komisija za razpis za financiranje programov s področja športa:

 • Anka Rakun, predsednica,
 • Rok Prušnik,
 • Rajko Pintar,
 • Slavko Fludernik,
 • Ana Kladnik.

Komisija za razpis za financiranje programov na področju kulture:

 • Rajko Pintar, predsednik,
 • Jože Hudej,
 • Rok Prušnik,
 • Paul Orešnik,
 • Leopold Brglez.

Komisija za razpis za financiranje programov na področju turizma:

 • Anka Rakun, predsednica,
 • Anton Špeh,
 • Paul Orešnik.

Komisija za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav:

 • Anton Špeh, predsednik,
 • Jože Orešnik,
 • Marko Eberlinc.

Komisija za vodenje postopka dodelitve sredstev za sofinanciranje humanitarnih in invalidskih organizacij:

 • Ana Kladnik, predsednica,
 • Anka Rakun,
 • Leopold Brglez.

Komisija za vodenje postopka dodelitve sredstev za sofinanciranje drugih interesnih skupin in njihovih programov:

 • Ana Kladnik, predsednica,
 • Anka Rakun,
 • Leopold Brglez.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 • Ana Kladnik, predsednica
 • Primož Vodušek, član
 • Jože Hudej, član
 • Anton Špeh, član
 • Anka Rakun, članica.

 

 

Odbori in komisije 2010-2014

 EU Copyright | Obcina