Kulturno društvo Slap gostovalo z ambicioznimi načrti v letošnjem letuEU Copyright | Media_gallery