Zveza borcev NOV

Naslov: Janezovo polje 30, Ljubno ob Savinji 
Predsednik: g. Bogdan Grohar, Telefon: 031 / 610 442

KO ZB NOV LJUBNO je bilo ustanovljeno takoj po koncu II. svetovne vojne.
V KO ZB NOV Ljubno je včlanjenih 83 članov. Od tega jih je približno 10, ki imajo pridruženi status ZB. To so mlajši ljudje, ki niso doživeli strahot vojne, vendar ne želijo, da se kaj takega še pripeti ali pozabi.
Delovanje KO ZB NOV je predvsem na ohranjanju spomina na NOB, vzdrževanju obeležij NOB, ki jih je v naši občini 11, sodelovanje in udeležba na spominskih srečanjih, skupno z OŠ Ljubno vsakoletno organiziranje svečane komemoracije pri centralnem spomeniku padlim v NOB ter obiskovanje in pomoč oslabelih in bolnih članov.
Stalna naloga je tudi zbiranje zgodovinskega gradiva iz časov NOB. Rezultat tega je bila izdaja knjige našega člana g. prof. Rajka PINTARJA ťSANJ O SAMOSTOJNI SLOVENIJI NISO DOČAKALIŤ, s katero je na dostojen način obeležen spomin na žrtve nacizma iz občine Ljubno.EU Copyright | Druzbenedejavnosti