Zgornjesavinjsko društvo Generala Maistra

Naslov: Loke 33, Ljubno ob Savinji
Predsednik: g. Iztok Podkrižnik, Telefon: 03 / 839 15 30

 Ustanovitev: februar 2004

Članstvo: Od ustanovitve do danes je v društvo pristopilo 25 članov, dogovarjamo pa se še z mnogimi kandidati, med njimi je vrsta potomcev nekdanjih borcev za severno mejo.

Evidenca borcev za severno mejo: Doslej smo zbrali podatke o borcih s področja nekdanje mozirske občine, ki so imeli skladno z nekdanjo zakonodajo status "Maistrovega borca". Teh je 72. Pomanjkljivost tega seznama je v tem, da so zapisana samo imena in priimki, zaradi česar ni moč natančno določiti, iz katere zdajšnje občine je kdo. To delo poteka.
Nadaljnjih 53 borcev za severno mejo predstavljajo borci, ki so bili po rodu iz Rečice, Ljubnega, Luč in Solčave v sestavu "Celjske legije" in so imeli maja 1919 svoj glavni stan na Ljubnem. Tudi ta seznam vsebuje v glavnem le imena in priimke, le nekateri borci imajo dodatne opise. Zaradi tega še vedno poteka natančnejša identifikacija teh vojakov, ki so izšli iz 87. celjskega pehotnega polka.

Zbiranje zgodovinskega gradiva: Doslej nam je uspelo zbrati nekaj zgodovinskih fotografij, časopisnih člankov iz obdobja 1918-1939, ki govorijo o bojih za severno mejo, a pravih spominskih predmetov za zdaj nismo zbrali. Če nam bo uspelo tudi to, nameravamo na Ljubnem urediti spominsko sobo.

Popis literature o Maistru in borcih za severno mejo: V zvezi s pridobivanjem zgodovinskega gradiva je tudi literatura o teh dogodkih in ljudeh. Literature je ogromno, izbor tiste, ki zadeva naše kraje in ljudi pa je bolj siromašen. Potrebno bo pregledati na tisoče strani, da bomo iz njih izluščili tisto, kar je v zvezi z Gornjo Savinjsko dolino.

Počastitev obletnice Maistrove smrti: Dne 26. julija 2004, ob 70-letnici Maistrove smrti, je društvo v okviru prireditev "Flosarskega bala" pripravilo program s polaganjem venca k spominski plošči pred občinsko zgradbo na Ljubnem. Govor, recital in pevski program je spremljala tudi častna četa Slovenske vojske iz Celja. Škoda je le, da ni prišlo več ljudi.

Iskanje spominske plošče iz leta 1939: Julija 1939 so nekdanji borci za severno mejo, pretežno pobudo so poleg Celjanov imeli Ljubenci, na Budnovi hiši postavilo spominsko ploščo na dogodke iz leta 1919. Ta plošča je ob prihodu Nemcev v dolino izginila, a kljub iskanju je nismo našli. Odkrili pa smo (poleg fotografije) natančen napis in zdaj razmišljamo, da bi ploščo s prvotnim napisom obnovili, saj bi imela za Ljubno poseben zgodovinski pomen.

Udeležba na proslavah izven Gornje Savinjske doline: Društvo zelo tesno sodeluje z drugimi društvi Maistrovih borcev v Sloveniji, zato se udeležujemo tudi prireditev, ki jih organizirajo drugje. Letos smo sodelovali:

 

- 26. marca na okrogli mizi mladih v Osnovni šoli Dravlje-Ljubljana (OŠ Ljubno),

 

- 27. marca na slavnostni seji v občini Kamnik (predstavniki UO),

 

- 11. aprila na kvizu znanja v gimnaziji Kamnik (OŠ Ljubno),

 

- 17. aprila pri odkritju spominske plošče na rojstni hiši generala Maistra in na državni proslavi v Domu kulture Kamnik v počastitev generalovega rojstva (UO),

 

- 28. aprila pri odkritju spomenika "Svetilnik miru" v Gornji Radgoni (UO) in

 

- 23. novembra na proslavi Slovenske vojske v Mariboru, ki nosi ime generala Maistra. Ob tej priložnosti smo si ogledali tudi raziskavo o bojih za Maribor v Muzeju narodne osvoboditve v Mariboru.

 

Idejna zasnova parka borcev za severno mejo.

 

Lokacija v Ljubnem ob Savinji ob vstopu v sam kraj, ob reki Savinji.

 

Društvo je v fazi pridobivanja potrebne dokumentacije (dovoljenj) za postavitev parka. Predvideni rok izgradnje 2006.EU Copyright | Druzbenedejavnosti