Turistično društvo Ljubno

Naslov: Turistično društvo Naš kraj p.p. 4, Ljubno ob Savinji
Predsednik: g. Radenko Tešanović, Telefon: 040 187 586
E-mail: tdljubno@gmail.com
Spletna stran: www.tdljubno.si

 

Med krajani ni čutiti pravega interesa za delo v turističnem društvu in tudi lokalna skupnost ne kaže interesa, saj za delovanje društva namenja minimalna sredstva. Kljub temu je društvo v zadnjih petih letih uspelo na več področjih marsikaj urediti:

- označitev kmetij na relaciji Ljubno - Smrekovec,
- ureditev in označitev pohodniške poti k izviru potoka Sopot v Teru,
- sodelovanje pri obratovanju malega smučišča na Lazah v Savini,
- na ocenjevanju krajev v okviru akcije "Moja dežela - lepa in gostoljubna", je Ljubno v kategoriji drugi kraji v letu 2004, doseglo drugo mesto,
- sodelovanje pri ureditvi Budnove žage.

Trenutno aktivno sodelujemo pri projektu ureditve rekreacijske cone v Vrbju.

Ob širšem spoznavanju, da bo turizem v prihodnje prav gotovo postal pomembna dejavnost, se Ljubnemu z okolico morda le obetajo boljši časi.

 EU Copyright | Druzbenedejavnosti