Savinjsko društvo za obnovljive vire energije in ekologijo

Naslov: Levstikova 4, 3330 Mozirje
Predsednik: g. Bojan Germelj, Telefon: 5844 601, GSM: 041 990 335,
E-Mail: bojan.germelj@siol.net
Kontaktna oseba: g. Janko Budna, Telefon: 545 16 00,
E-Mail: budna.mhe@gmail.com
Matična številka: 5683904, Davčna številka: 98148389
Poslovni račun NLB: 02426 - 0018619490

Dne 26.8.2006 se je SD m HE na izredni skupščini preimenovalo v SAVINJSKO DRUŠTVO ZA OBNOVLJIVE VIRE ENERGIJE IN EKOLOGIJO  (SD OVEE) s sedežem Levstikova 4 v Mozirju.

Novi predsednik društva, ki šteje 77 članov je Bojan Germelj.

Ostali podatki:

  • št. malih HE: 50,
  • moč HE 4.370 kW,
  • letna proizvodnja 15 GWh el. energije, 
  • min. P = 9 kW,
  • max. P = 600 kW,
  • povprečna moč  P = 87 kW.

SD OVEE je v 2006 letu izdelalo projekt zadrževanja vode v porečju reke Savinje v območju Zg. Savinjske doline z možnostjo izgradnje še 115 malih HE z močjo 12.000 kW in predvideno letno proizvodnjo 39 GWh električne energije.

                                                           Predsednik, Bojan GermeljEU Copyright | Druzbenedejavnosti