Prostovoljno gasilsko društvo Okonina

Naslov: Okonina 21, 3333 Ljubno ob Savinji
Predsednik: g. Franc Fricelj , Telefon: 070 / 859 841
Poveljnik: g. Gregor Križnik, Telefon: 041 / 793 592
E-Mail: operativa.pgd.okonina@gmail.com

PGD Okonina je bilo ustanovljeno 27. julija 1939. Sedež društva je gasilski dom, ki leži v centru vasi Okonina. Društvo glede na merila spada v I. kategorijo in pokriva območje vasi Okonina in Meliše z okolico, operativne naloge pa opravlja na območju celotne občine Ljubno, skupaj z PGD Ljubno ob Savinji in PGD Radmirje, s katerimi se združuje v Občinsko poveljstvo občine Ljubno, znotraj katerega se gasilske enote na vse dogodke aktivirajo istočasno preko pozivnikov. Po potrebi na zahtevo izvaža na pomoč tudi izven meja občine. Operativna enota PGD je opremljena z najsodobnejšim vozilom GVM-1 z vso pripadajočo opremo za izvedbo prvih ukrepov zaščite in reševanja na kraju nesreče (izolirni dihalni aparati, visokotlačna vedrovka za gašenje...), vozilom GV V1, primernim zlasti za hitro posredovanje in gašenje začetnih, manjših ter travniških požarov ter traktorsko cisterno z osnovno opremo. Razpolagamo s 6 izolirnimi dihalnimi aparati. Enota se aktivira preko pozivnikov oziroma sirene, njeni člani pa so odlično strokovno in psihofizično usposobljeni za posredovanje, kar dosegajo z udeleževanjem na različnih tečajih v izobraževalnih centrih ZARE in stalnimi vajami.
Velik poudarek v društvu ima delo z mladino, kar je predpogoj za močno jedro društva tudi v prihodnosti, poleg tega pa je gasilsko društvo edina dejavnost v kateri se lahko udejstvuje mladina v domačem kraju. V bodoče je želja zagotavljati čim boljšo pripravljenost za morebitno posredovanje in gasilce ustrezno opremiti tako z osebno zaščitno opremo ter ustreznim vozilom s cisterno, ki bo primerno tudi za posredovanje na težje dostopnih predelih, kakor tudi zagotoviti čim boljše delovanje na preventivnem področju in osveščanjem krajanov na področju varstva pred požari in drugimi nesrečami ter tako našim krajanom in občanom zagotoviti najvišjo stopnjo uslug na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.EU Copyright | Druzbenedejavnosti