Prostovoljno gasilsko društvo Ljubno

Naslov: Cesta v Rastke 19, Ljubno ob Savinji
Predsednik: g. Slavko Fludernik, Telefon: 041 / 324 360

 

Dolga desetletja, od prvih začetkov pa vse do danes so bila gasilska društva eno najpomembnejših središč delovanja ljudi v mestih in na vasi. Združevala so jih, skrbela za naraščaj in vzgajala mladino, vse skupaj pa usposabljala s plemenitim namenom – ob vsakem času nesebično priskočiti na pomoč sočloveku v stiskah, ki jih povzročajo ogenj ter naravne in druge nesreče.

Gasilska društva so vedno v preteklosti gojila tudi družabno življenje. Zlasti na podeželju je to ljudem pomenilo veliko več kot danes, obenem pa so društva vzgajala in krepila skrb za skupno premoženje in predvsem narodnostno zavest. To pričajo tudi številne žrtve, ki so razredčile vrste gasilcev po končani drugi svetovni vojni. Vsem tem humanim ciljem mora slediti gasilska organizacija tudi v današnjem času, še naprej mora krepiti svojo bogato izročilo in ga razvijati.
Seveda bo morala tudi družba še bolj ceniti pripravljenost društev in njihovih članov, ki so predvsem na prostovoljnih temeljih, in na podlagi globokega in poštenega prepričanja, vedno pripravljeni pomagati sočloveku in družbi v celoti. Najbrž ponekod še vedno premalo cenijo napore gasilcev v zmotnem prepričanju, da je njihovo plemenito poslanstvo nekaj samo po sebi umevnega.

Društvo je bilo ustanovljeno 26. junija 1886. Že naslednje leto so brambovci s pomočjo krajanov pričeli gradnjo svojega prvega doma, seveda na mestu, na katerem stoji še danes, ob tem pa so razumljivo nabavili najnujnejšo opremo in orodje. To velja za veliko ročno brizgalno, ki so jo dobili 9. oktobra 1886 in je veljala 756 goldinarjev. Zelo zanimivo in pomembno je dejstvo, da je med darovalci zapisano tudi ime cesarja Franca Jožefa I., ki je decembra 1886 prispeval 100 goldinarjev. Prepotrebni voz za prevoz gasilcev na kraj požara ali druge nesreče, so kupili leta 1908. 26. oktobra 1910 so blagoslovili in razvili prvi društveni prapor, ki ga je prevzel takratni načelnik požarne brambe Jože Ermenc, po domače Kolenc. Ta prapor so med drugo svetovno vojno odnesli Nemci in ga društvo ni dobilo več nazaj. Ob ustanovitvi leta 1886 je četa požarne brambe na Ljubnem štela 15 članov, ob 50-letnici gasilstva na Ljubnem je bilo natanko 50 članov, danes pa jih je 190. Od tega je 17 pionirjev, 19 mladincev, 47 operativcev, 12 veteranov in 95 članov. Od navedenih je 41 gasilcev, 11 gasilcev I. stopnje, 41 gasilcev II. stopnje, 2 nižja gasilska častnika, 3 nižji gasilski častniki I. stopnje, 6 nižjih gasilskih častnikov II. stopnje, 2 gasilska častnika, 4 gasilski častniki I. stopnje, 2 gasilska častnika II. stopnje in 1 višji gasilski častnik.

Vabljeni na naše spletne strani: http://freeweb.siol.net/gdljubno/ljubno.htmEU Copyright | Druzbenedejavnosti