Ovčerejsko društvo Raduha

Naslov: Foršt 6, Ljubno ob Savinji
Predsednik: ga. Iven Pečovnik, Telefon: 041 / 543 287
Kontaktna oseba: ga. Vida Ribič, Telefon: 03 / 839 09 50

Ovčerejsko društvo Raduha je bilo ustanovljeno leta 1996, z namenom oživljanja reje drobnice in obnavljanja poseljenosti na območju visokogorskih kmetij in planin.
Društvo šteje 62 članov, ki prihajajo iz občin Ljubno, Luče, Solčava, Mozirje, Gornji Grad, Rečica ob Savinji in Nazarje. Člani društva svoje delo in aktivnosti usmerjajo v promocijo in trženje jagnjetine, volne in izdelkov iz ovčje volne. Izobražujejo se na področju zdravstva, nege in prireje drobnice. Ker pa so izobraževanje rejcev drobnice, poleg predavanj, pomembne tudi strokovne ekskurzije, vsako leto organiziramo enodnevne izlete, s poudarkom na organiziranosti drugih rejcev pri predelavi in prodaji mesnih izdelkov in volne.

Vse od svoje ustanovitve si prizadevamo za sodelovanje s sosednjimi društvi. Skupaj z društvom Komen vsako leto sodelujemo na Cvetno nedeljo, kjer prodajamo predvsem izdelke iz ovčje volne. Prav tako sodelujemo na Jožefovem sejmu na Ljubnem, Lenartovem sejmu na Rečici in seveda na Flosarskem balu, kjer tudi organiziramo razstavo plemenske drobnice in pokušino domače mlade jagnjetine.

Tako kot do sedaj, bomo v Ovčerejskem društvu Raduha sledili našim temeljnim ciljem, kot so izobraževanje, usposabljanje, obveščanje, sodelovanje ter druženje in predstavitev naši širši javnosti.EU Copyright | Druzbenedejavnosti