Lovska družina

Naslov: Ter 30, Ljubno ob Savinji
Predsednik: g. Andrej Napotnik, Telefon: 041 / 690 029, 
E-mail: andrej.napotnik@siol.net

Gospodar in prijava škod po lovni divjadi: Matej Podkrižnik, Telefon: 031 / 408 428
Prijava povoza ali pogina divjadi: Matej Podkrižnik, Telefon: 031 / 408 428
Kontakt za najem lovskega doma: Matej Podkrižnik, Telefon: 031 / 408 428
 

Lovska družina Ljubno ob Savinji upravlja z loviščem, ki meri 6920 ha lovnih površin in šteje preko 70 članov. Lovišče je razdeljeno na štiri revirje: Savina, Primož, Planina in Ter. V vsakem revirju imamo pooblaščenega lovca (revirnega vodjo), ki skrbi za opravljanje gojitvenih del.

Člani LD Ljubno izvajamo odstrel in delo v lovišču po planu, katerega nam pripravi Zavod za gozdove in ga skupno uskladimo. Prihodek od prodane divjačine porabimo za krmljenje divjadi, izdelavo in vzdrževanje lovsko gojitvenih naprav (krmišča, preže, solnice...), stroške lovov in škod. Naj poudarimo, da je v primeru škode po divjadi le to lastnik dolžan pisno prijaviti lovski družini v treh dneh.

Sodelovanje LD Ljubno z ostalimi društvi, ustanovami in sosednjimi lovskimi družinami je dobro. Prav tako so dobri odnosi med lastniki zemljišč in lovci. Morebitne nastale težave rešujemo s strpnostjo in razumevanjem, trudimo se povečevati ugled lovstva in ohranjati lovsko tradicijo. Dela v lovišču opravljamo prostovoljno, vsak član poleg udeležb na raznih prireditvah narediti minimalno 24 delovnih ur letno.
LD Ljubno razpolaga z lovskim domom in lovskimi kočami v Robnikovi Planini, Kernesu in Praprotnici. Vse te objekte lahko najamejo tudi drugi občani, po predhodnem dogovoru z oskrbniki koč, oz. lovskega doma. Kontakte z lovci, ki razpolagajo z evidenco koriščenja  lahko dobite na zgoraj navedenih telefonskih številkah.

Lovski zdravo.

Povezava: http://www.lovska-zveza.si/EU Copyright | Druzbenedejavnosti