Kulturno društvo Ljubno

Naslov: Foršt 6, Ljubno ob Savinji
Predsednik: ga. Zvonka Kladnik, za Ljubnico 51
Telefon: 051 803 178

Društvo nekoč:
V drugi polovici 19. stoletja, ko sta se splavarstvo in lesna industrija zelo razmahnili, se je začel tudi razvoj kulturnega življenja. Bralno društvo je organizirano oživelo v letu 1905. V okviru društva se je začela tudi druga prosvetna dejavnost, zlasti dramska in pevska.
Prva svetovna vojna je zadušila vse društveno življenje in s tem ustavila razvoj kulture in prosvete vse do konca 1918.

Novo osvežitev je v kulturno življenje leta 1922 prinesla ustanovitev pevskega društva Raduha, ki ga je ustanovil in vodil učitelj Milko Rajner. Njegova žena Lucija pa je vodila dramsko sekcijo, ki se je razvila ob pevskem društvu. Za njima se je razvrstilo mnogo odličnih zborovodij in režiserjev. Ena od njih je bila tudi Lenka Kralj, dolgoletna zborovodkinja moškega pevskega zbora.

Društvo danes:
V kulturnem društvu Ljubno je okoli 70 članov. Delujejo v dramski sekciji, sekciji ljudskih godcev, kino sekciji in Nonetu Lip'ca (dekleta gojijo večglasno petje in petje na tretko).

Vloga društva:
Člani društva organizirajo, pripravijo ter samostojno izpeljejo ali sodelujejo pri proslavah in prireditvah (Kulturni praznik, Dan žena, Flosarski bal, Božični koncert...) v kraju in občini, pa tudi širše.

Načrti za prihodnost:
V zimskih in spomladanskih mesecih postaviti na oder dramsko delo in aktivno sodelovanje z ostalimi društvi v občini.

Novosti:

  • Urice ljudskih pripovedk v Fašunovi hiši
  • Prikaz zimskih opravil ob peči v Fašunovi hiši
  • Urica petja za najmlajše
  • Bralna značka za odrasle


EU Copyright | Druzbenedejavnosti