KSS - kmetijsko svetovalna služba Ljubno

Izpostava Mozirje,

Naslov: Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje
Telefon: 03/ 839 09 52
E-mail: sonja.molicnik.oblak@ce.kgzs.si

 

 Uradne ure:
Ponedeljek: od 08.00 do 12.00 ure
Sreda: od 08.00 do 12.00 ure

Področje dela:

1.Izvajanje tehnoloških ukrepov za dvig konkurenčne sposobnosti kmetij;
2. Spodbujanje pridobivanja dopolnilnega in dodatnega dohodka;
3. Izvajanje ukrepov kmetijske politike:

  • področje sonaravnega kmetijstva (kmetijsko okoljski ukrepi, uvajanje in izvajanje EU standardov na kmetijskih gospodarstvih, navzkrižna skladnost, GERK);
  • področje kmetijskih trgov (svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov tržno cenovne kmetijske politike, računalniški vnos zbirnih vlog, knjigovodstvo na kmetijah FADN);
  • področje strukturne politike in politike razvoja podeželja (pomoč pri uveljavljanju ukrepov);
  • zdravstveno varstvo rastlin;

4. Združevanje in povezovanje na podeželju: Zgornjesavinjsko govedorejsko društvo, Ovčerejsko društvo Raduha, Strojni krožek ZSD, Društvo kmetic ZSD, Društvo izdelovalcev zgornjesavinjskega želodca.

Povezava na spletno stran Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije: http://www.kgzs.si

Povezava na spletno stran KGZS, Zavod CE: www.kmetijskizavod-celje.siEU Copyright | Druzbenedejavnosti