Jamarski klub Tirski zmaj Ljubno

Naslov: Ter 66, Ljubno ob Savinji
Predsednik: g. Bernard Štiglic, Telefon: 041 / 354 551

Jamarski klub smo ustanovili leta 2003. Raziskujemo jame in ostale kraške pojave v Savinjski dolini, težišče raziskav pa so kraška območja v Občini Ljubno. Delujemo tudi v Jamarski reševalni službi Slovenije, od marca 2005 pa smo člani Jamarske zveze Slovenije. V prihodnje želimo delovati tudi na področju turizma.

ZANIMIVE POVEZAVE:
Jamarska zveza Slovenije: http://www.jamarska-zveza.si
Inštitut za raziskovanje krasa: http://www.zrc-sazu.si/izrk
Jamarski dopisni seznam: http://www.arnes.si/list.arnes.si-arhiv/si-jamarstvo/maillist.html
Mednarodna jamarska zveza: http://www.uis-speleo.orgEU Copyright | Druzbenedejavnosti