Flosarsko društvu Ljubno

Naslov: Za Ljubnico 26, Ljubno ob Savinji
Predsednik: g. Lihteneger Robi, Cesta v Rastke 51
Telefon: 041 326 851 

Ustanovljeno je bilo leta 2000 z željo po ohranjanju tradicije splavarstva, vlcerstva in žagarstva, ki so stoletja našim prednikom dajala kruh.
Dejavnosti, s katerimi so se preživljali naši predniki so dale prepoznavno podobo Zgornjesavinjčanom in še posebno Ljubencem.
Ni ga Ljubenca, ki se v tej tradiciji ne bi prepoznal in se z njo identificiral. Celotna zunanja podoba Ljubnega gradi na tej tradiciji. Prav ljubezen do izročila, do Ljubnega in Ljubencev je vodila k ustanovitvi našega društva.

Skozi dobro delo društva, ki je sloves ljubenskih flosarjev poneslo daleč preko meja, smo postali prepoznavni in priznani v mednarodni splavarski zvezi. S predstavitvami na mednarodnih srečanjih so nas spoznali evropski narodi, ki nam priznajo našo izvirno, enkratno izročilo.

Generacije Ljubencev, ki so negovale tradicijo z organizacijami tradicionalnih Flosarskih balov so pridobile sloves ene najstarejših in najbolj spoštovanih prireditev v Sloveniji in tudi drugod. Flosarsko društvo Ljubno ob Savinji nadaljuje pot, ki so jo začrtali z udeležbami na vseh odmevnejših prireditvah doma in v tujini.

Največje priznanje društvu in negovani tradiciji splavarstva je izkazano v letu 2003 z organizacijo Mednarodne skupščine splavarske zveze na Ljubnem. Ministrstvo za kulturo je podprlo drugi večji projekt snemanja dokumentarnega filma o življenju in delu ter o poti ljubenskih flosarjev.

V Flosarskem društvu Ljubno ob Savinji se zavedamo, da mora biti poudarek dela društva na delu z mladimi flosarji, skozi delo je potrebno oblikovati kodeks obnašanja flosarjev, kot predstavnikov Ljubnega in savinjskih flosarjev. Z udeležbo na domačih in mednarodnih prireditvah se bo zanimanje za našo flosarijo pri mladih še povečalo, kar bo zagotovilo prenosa izročila za prihodnje rodove.

Posebna skrb je nadaljevanje izročila naših očetov z ohranitvijo ustnega izročila, orodja, slikovnega in tekstualnega gradiva z ureditvijo muzejske zbirke. Ob tem je obiskovalcem omogočeno strokovno vodenje in razlaga.

Flosarsko društvo Ljubno ob Savinji, ki šteje 30 članov si bo še v prihodnje prizadevalo, da si flosarsko izročilo pridobi mesto in status, ki mu v kraju, dolini, državi in v svetu pripada.

 

Ljubnemu in Zgornjesavinjski dolini, Ljubencem in Zgornjesavinjčanom v ponos.EU Copyright | Druzbenedejavnosti