Društvo ljubiteljev kulturne in tehnične dediščine Zgornjesavinjski starodobniki

Naslov: Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji
Predsednik: g. Sovinšek Ivan, GSM: 041 698 260
E-mail: ivan.sovinsek@siol.net

Tajnik: g. Coklin Matej, GSM: 051 615 737
E-mail: matej.coklin@amis.net

Tajnik: g. Atelšek Silvo, GSM: 041 835 963
E-mail: silvo.atelsek@gmail.com

Društvo ljubiteljev kulturne in tehnične dediščine ZGORNJESAVINJSKI STARODOBNIKI je bilo ustanovljeno 4. 3. 2006. Dvainštirideset ljubiteljev starih motorjev, avtomobilov in raznovrstne stare tehnike se je na ustanovni skupščini strinjalo, da delovanje društva ne bo omejeno zgolj na nekaj zanesenjakov in lastnikov starodobnih vozil. V društvu bodo dobrodošli vsi, ki jih zanima kar koli v zvezi s kulturno ali tehnično dediščino Zgornje Savinjske doline.

V petih letih delovanja je število članov naraslo na 125. Program društva obsega tako strokovno delo, kot npr. pridobitev certifikatov za starodobna vozila in mnenj za homologacijo starodobnih vozil, ogledi tehničnih sejmov doma in v tujini, kot tudi druženja v obliki panoramskih voženj in družabnih srečanj. Člani društva se v zimskem času srečujemo na rednih mesečnih sestankih, na katerih si ogledamo tematsko različne diaprojekcije ali debatiramo o obnovi in restavraciji naših vozil. V poletnem času se udeležujemo srečanj in rally-jev širom Slovenije in tudi izven nje. V letošnjem letu smo organizirali četrto mednarodno srečanje ljubiteljev starodobnih vozil Zgornja Savinjska 2010. Prireditve se je udeležilo preko 300 udeležencev iz treh držav. Obiskali smo precej sejmov po Sloveniji in Evropi ter organizirali četrto strokovno ekskurzijo za naše člane.

Več o aktualnem dogajanju v društvu in podrobnejše informacije na:
Splet: www.zs-starodobniki.siwww.zs-starodobniki.si
E-mail: info@zs-starodobniki.siEU Copyright | Druzbenedejavnosti