Župnija Radmirje

Naslov: Radmirje 52, Ljubno ob Savinji
Telefon: 03 / 584 10 96

Župnija v Radmirju je nastala 1782 in je do nedavnega nosila naslov sv. Frančišek na Straži. Na njenem sedanjem ozemlju so bile že v srednjem veku tri cerkve: sv. Mihael v Radmirju, sv. Jakob v Okonini in sv. Barbara na Straži.

Pod župnijo Radmirje sodita še dve podružnici:

  • Cerkev sv. Mihaela v Radmirju, se prvič omenja leta 1305. Takrat je bila podružnična cerkev Gornjega Grada. 1631 so bili v cerkvi trije oltarji: sv. Mihaela, sv. Marka in sv. Vida. Cerkev je zelo trpela v potresu 1895, zato so morali rebrasti svod zamenjati z banjastim. Zvonova je imela iz leta 1540 in 1668. 1876 so enega teh zamenjali za novega. Vsi sedanji oltarji sv. Mihaela, sv. Florjana in sv. Štefana so iz srede 17. stoletja.
  • Cerkev sv. Jakoba v Okonini, se omenja v gornjegrajskem urbarju 1426. Najprej je bila podružnična cerkev Rečice. 1631 je imela tri oltarje (sv. Jakob, sv. Križ, sv. Anton). Vizitator je tu naročil, naj se oltar pred cerkvijo podre, okna na cerkvi naj se povečajo. 1659 je bila cerkev še gotska s stolpičem na strehi. 1824 je bila cerkev priključena župniji sv. Frančiška na Straži.


EU Copyright | Druzbenedejavnosti