ZGS - Zavod za gozdove Slovenije, KE Gornji Grad, revirna pisarna Ljubno

Naslov: Cesta v Rastke 60, Ljubno ob Savinji
Telefon: 03 / 584 10 05

 

Delovni čas:
Ponedeljek - petek: od 7.00 do 15.00 h

Uradne ure:
Ponedeljek - petek: od 7.00 do 8.00 h

Zavod za gozdove opravlja javno gozdarsko službo za vse gozdove in lastnike:
- izdeluje strokovne podlage za gospodarjenje z gozdovi (gozdnogospodarski in gozdnogojitveni načrti);
- zbira podatke o stanju in razvoju gozdov;
- izbira drevja za posek v sodelovanju z lastniki gozdov;
- vodi evidence o sečnji, gojitvenih ukrepih in varstvo gozdov;
- sofinanciranje nekaterih vlaganj v gozdove iz proračuna Republike Slovenije in EU;
- trasira gozdne vlake;
- skrbi za vzdrževanje gozdnih cest;
- skrbi za izobraževanje lastnikov gozdov;
- izdaja soglasij za posege v gozdni prostor;

Gozdnogospodarska enota Ljubno meri 5.792 ha gozdov in je razdeljena na tri revirje: Primož, Savina in Ter.

- vodja revirja Primož: Naraločnik Bojan, GSM: 041 / 657 654
- vodja revirja Ter: Valte Boris, GSM: 041 / 657 645
- vodja revirja Savina: Gluk Lojze, GSM: 041 / 354 693
- vodja krajevne  enote Gornji Grad: Damjan Jevšnik, GSM: 041 / 657 628 

 

Povezava na Zavod za gozdove Slovenije:

www.zgs.gov.siEU Copyright | Druzbenedejavnosti