Savinja, zavod za razvoj podeželja in turizma

Naslov: Foršt 51, 3333 Ljubno ob Savinji
Telefon: +386 (03) 838 10 78
Fax: +386 (03) 838 10 79
E-Mail: savinja.cvetka@siol.net in savinja.ivica@siol.com

Matična številka: 1903292
Davčna številka: 98771663
Št. TRR: SI56 0242 6025 4136 169

Zavod Savinja ima sedež v fašunovi hiši, ki je od leta 2004 razglašena za kulturni spomenik. Poleg muzejskega dela je v hiši sodobno urejena učna kuhinja, kjer potekajo najrazličnejši kuharski tečaji in usposabljanja. Zaposleni v zavodu zagotavljamo podporo razvoju podeželja, nudimo podporno okolje za razvoj dopolnilnih dejavnosti, spodbujamo  inovativnost, motiviranost in usposobljenost podeželskega prebivalstva, zagotavljamo skupno razvojno infrastrukturo (center razvoja podeželja), zagotavljamo podporo posameznikom za razvoj, predelavo in trženje kakovostnih izdelkov in storitev podeželja, povečujemo zaposlitvene in poklicne možnosti ter spodbujamo razvoj turizma in povečujemo turistično privlačnost območja. Zavod Savinja je upravljavec dveh Lokalnih akcijskih skupin za razvoj podeželja za Zgornjo Savinjsko dolino in Šaleško dolino.

Povezava na našo spletno stran: http://www.zavod-savinja.comEU Copyright | Druzbenedejavnosti