Pošta Slovenije

Naslov: Foršt 6, Ljubno ob Savinji
Telefon: 03 / 839 30 30

Delovni čas:
Pon. - petek: od 8.00 do 10.30 in od 14.30 do 17.00
Sobota: od 9.00 do 11.00

Pošta 3333 Ljubno ob Savinji pokriva dostavno območje naselij Ljubno ob Savinji, Juvanje, Ter, Meliše, Okonina, Planina, Primož pri Ljubnem, Radmirje in Savina. Dostava se opravlja za 869 gospodinjstev, od tega je v 6x tedensko dostavo vključenih 381 gospodinjstev, v 5x tedensko pa 488 gospodinjstev. Preko izpostavljenih predalčnikov, do katerih je organizirana 5x tedenska dostava, prejema pošto še 59 gospodinjstev.
Glede na notranjo organizacijo Pošte Slovenije, spada pošta 3333 Ljubno ob Savinji v Poslovno enoto Celje. Pošta opravlja vse vrste poštnih storitev, ki se izvajajo v skladu z Zakonom o poštnih storitvah (Ur.l. RS št. 51/2009), s Splošnimi pogoji izvajanja univerzalne storitve in s Splošnimi pogoji izvajanja drugih poštnih storitev. Kot na vseh ostalih poštah je tudi na pošti 3333 Ljubno ob Savinji na voljo pestra izbira trgovskega blaga. Na pošti je možno opraviti storitve za Poštno banko Slovenije, Novo kreditno banko Maribor in ostale storitve denarnega prometa.  Možno je kupiti tudi vstopnice za prireditve v Sloveniji in v tujini.

mag. Andrej Rihter
direktor poslovne enote
 EU Copyright | Druzbenedejavnosti