Osnovna šola

Naslov: Cesta v Rastke 10, Ljubno ob Savinji
Ravnatelj: Rajko Pintar
Telefon: 03 / 839 15 70

Osnovna šola Ljubno ob Savinji je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki v Občini Ljubno skrbi za varstvo predšolskih otrok in osnovnošolsko izobraževanje. V vrtec je vključenih 75 otrok v štirih oddelkih, osnovno šolo pa obiskuje 270 otrok.
Značilnost ljubenske Osnovne šole je velika vključenost v lokalno okolje, saj skorajda ne mine prireditev ali družabni dogodek, pri katerem ne bi na tak ali drugačen način sodelovali učenci, učenke ali zaposleni na šoli. Učenci in učenke lahko obiskujejo številne interesne dejavnosti s kulturnega, športnega, tehničnega in še kakšnega področja.
Pred tremi leti je bil zgrajen moderen prizidek k šoli in nova telovadnica. S tem so se razmere za otroško varstvo in osnovnošolsko izobraževanje zelo izboljšale.
V letu 2005 Ljubno praznuje 200-letnico šolstva v teh krajih.

Povezava: www.o-ljubno.ce.edus.siEU Copyright | Druzbenedejavnosti