Kulturno društvo Radmirje

Ime društva: Kulturno društvo Radmirje
Naslov: Radmirje 43, 3333 Ljubno ob Savinji
Predsednik: Magda Ermenc
Telefon: 070 - 736 161
Email: kdradmirje@gmail.com

Kulturno društvo Radmirje je bilo ustanovljeno 22.2.2013 kot prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje fizičnih oseb z namenom ohranjanja, razvijanja in posredovanja kulturnih vrednot in pospeševanja povezovanja ljudi tako znotraj zaselka Radmirje kot tudi v občini, izven naše občine ter v okviru možnosti tudi na mednarodni ravni.
Ne glede na kratko obdobje delovanja, pa si društvo prizadeva, da bi oblikovalo pestro in zanimivo ponudbo ter pripeljalo v občino različne dobre izvajalce na področju kulture. Podpreti želi posameznike iz domače okolice, ki izstopajo s svojo ustvarjalnostjo, talentom ali znanjem na področju kulture.
V ta namen društvo čedalje bolj sodeluje in se povezuje z domačimi in tujimi organizacijami oziroma ustvarjalci na področju kulture ter drugimi osebami, ki imajo podobne cilje in namene.

Cilji društva v prihodnosti:

 • ohranjanje in promocija kulturnih vsebin s področja kulturne dediščine,
 • organizacija novih samostojnih projektov,
 • nadaljevanje s projekti, ki so se do sedaj izvajali,
 • sodelovanje z drugimi društvi v občini Ljubno in izven nje,
 • organizacija gledaliških in glasbenih gostovanj,
 • organizacija razstav,
 • ustanovitev domače igralske skupine, režija in izvedba gledališke predstave,         
 • organizacija literarnih večerov,
 • spodbujanje novih kulturnih dejavnosti,
 • organizacija in izvedba strokovnih izobraževanj s področja kulture za člane,
 • povezuje člane ter izmenjava mnenj in izkušenj med njimi,
 • izvajanje drugih aktivnosti, skladne z namenom ustanovitve, Statutom in drugimi predpisi o društvih.


EU Copyright | Druzbenedejavnosti